PLASTYN®

superplastificeerder * op basis
van melamine voor hydraulisch afbindende mortels
zoals beton en gips.Desmepolplastyn©
Producten
Vloeibaar
Poeder
Veiligheidsbladen
CE
* EP 0690083
Beton
Gips & Anhydriet
Referenties
Monsters

© 1999, 2005 MetsHold  K.v.K. 09073123
© 1999, 2005 Doremi Automatisering

Desmepol B.V.


Naam product: PLASTYN® SP
Categorie:  Superplastificeerder (SPL)
Bijwerkingen: Geen
Producent: Desmepol B.V.
Aggregatietoestand: Vloeibaar
Volumieke massa: 0,73       ± 0,03 g/ml
pH-waarde:  7,5 - 9 5%  oplossig
Vaste-stof-gehalte: 94         ± 2% m/m
Chloridengehalte: < 0,010 % m/m (chloridevrij)
Vrije formaldehyde: < 0,15%
Effectief  bestanddeel: Melamine-formaldehyde-sulfonaat
Oplosbaarheid in water: Volledig

GEZONDHEIDS- EN MILIEUASPECTEN:

Zie veiligheidsinformatieblad.
Hulpstoffen voor beton en gips zijn chemische producten. Contact met de huid dient vermeden te worden. Mocht onverhoopt toch contact met de huid plaatsvinden, dan royaal spoelen met lauw water.


VERWERKINGS- EN DOSEERVOORSCHRIFTEN:

Eigenschappen:
PLASTYN® SP wordt toegepast bij zowel cement als gips om een betere plasticiteit of een grotere druksterkte te bereiken.
Wijze en moment van doseren: PLASTYN® SP wordt vooraf  aan de droge cement-, beton-  of gipsmortel worden toegevoegd  en  intensiev gemengd.
Temperatuur waarboven het product verwerkt kan worden: + 5 ° C.
Aanbevolen dosering: 0,5 tot 2,0% van de cement/gips massa.
Minimum dosering: 0,3% van de cement/gips massa.
Maximum dosering: 3,0% van de cement/gips massa.
Houdbaarheid: 1 jaar (voor gebruik 1 jaar na levering, adviseren
 wij u contact op te nemen met ChemCom Industries B.V.)
Geschikt voor: ongewapend-, gewapend- en voorgespannen beton, anhydriet vloeren en andere gipstoepassingen.
Opslag : Droog in gesloten verpakking bewaren. Door vocht kan PLASTYN® SP, gaan plakken hetgeen problemen met het doseren in droge mortels kan geven.