PLASTYN®

superplastificeerder * op basis
van melamine voor hydraulisch afbindende mortels
zoals beton en gips.Desmepolplastyn©
Producten
Vloeibaar
Poeder
Veiligheidsbladen
CE
* EP 0690083
Monsters

Desmepol B.V.Naam product: PLASTYN® 35% PLASTYN® 40%
Categorie: 
Superplastificeerder (SPL) Superplastificeerder (SPL)
Bijwerkingen: Geen Geen
Producent: ChemCom Industries B.V. ChemCom Industries B.V.
Aggregatietoestand: Vloeibaar Vloeibaar
Volumieke massa: 1,22      ± 0,03 g/ml 1,26      ± 0,03 g/ml
pH-waarde: 8,5 - 11 8,5 - 11
Vaste-stof-gehalte: 35         ± 2% m/m 40         ± 2% m/m
Chloridengehalte: < 0,010 % m/m (chloridevrij) < 0,010 % m/m (chloridevrij)
Vrije formaldehyde: < 0,15% < 0,15%
Effectief  bestanddeel: Melamine-formaldehyde-sulfonaat Melamine-formaldehyde-sulfonaat
Oplosbaarheid in water: Volledig Volledig

GEZONDHEIDS- EN MILIEUASPECTEN:

Zie veiligheidsinformatieblad.
Hulpstoffen voor beton en gips zijn chemische producten. Contact met de huid dient vermeden te worden. Mocht onverhoopt toch contact met de huid plaatsvinden, dan royaal spoelen met lauw water.


VERWERKINGS- EN DOSEERVOORSCHRIFTEN:

Eigenschappen:
PLASTYN® wordt toegepast bij zowel cement als gips om een betere plasticiteit of een grotere druksterkte te bereiken.
Wijze en moment van doseren: PLASTYN® moet aan de cement-, beton-  of gipsmortel worden toegevoegd direct voor verwerking en na intensieve menging.
Temperatuur waarboven het
product verwerkt kan worden:
+ 5 ° C.
Aanbevolen dosering: 0,5 tot 2,5% van de cement/gips massa.
Minimum dosering: 0,3% van de cement/gips massa.
Maximum dosering: 3,0% van de cement/gips massa.
Houdbaarheid: 1 jaar (voor gebruik 1 jaar na levering, adviseren
 wij u contact op te nemen met ChemCom Industries B.V.)
Geschikt voor: ongewapend-, gewapend- en voorgespannen beton, anhydriet vloeren en andere gipstoepassingen.
Opslag : Vorstvrij bewaren. Als water bevattend product bevriest PLASTYN®, maar is na ontdooiing weer te gebruiken.